اخبار اجتماعی » پرداخت وام 20 میلیونی به ازای ایجاد اشتغال برای هر مددجوی کمیته امداد