اخبار ورزشی » کراوچ:”بیل تلاش می کند به ترکیب رئال برگردد”